Duża Karma: sklep zoologiczny
Francodex Obroża odstraszająca insekty dla kotów od 2kg 43cm [FR179170]

Francodex Obroża odstraszająca insekty dla kotów ważących powyżej 2 kg

Produkt przeznaczony do odstraszania pasożytów zewnętrznych, jak pchły u kotów (w tym kociąt od 3 miesiąca życia, kotek ciężarnych, osłabionych i w okresie laktacji).

Działa przez 4 miesiące. Wyłącznie dla zwierząt!
 
Substancja czynna: ekstrakt z margosy 4,5-4,8 g/100 g

Produkt biobójczy TP19 – odstrasza pchły i kleszcze.

Sposób użycia:

Obrożę wyjąć z opakowania i dostosować do obwodu szyi zwierzęcia. Obroża powinna być dłuższa o 1-2 cm. Nadmiar obroży odciąć. Pasek ma zapięcie pozwalające na regulację długości obroży w zależności od obwodu szyi zwierzęcia. Pasek posiada również zabezpieczenie pozwalające uwolnić się kotu w sytuacji nadmiernego ucisku obroży na szyję. Obroża wykazuje aktywność od momentu założenia na szyję zwierzęcia.
Po założeniu obroży umyć ręce. Nie stosować u kociąt poniżej 3 miesiąca życia.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

  • W przypadku niewłaściwego użycia i wystąpienia niepokojących symptomów lub w przypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.
  • W kontakcie ze skórą: narażoną skórę spłukać obficie wodą z mydłem.
  • W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 minut.
  • W razie podrażnienia dróg oddechowych: wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.
  • W przypadku zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje się negatywnych skutków zdrowotnych.
  • Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem światła. Przechowywać z dala od jedzenia i picia. Chronić przed dziećmi.
  • Odpadowy produkt oraz opakowanie można usuwać wraz z odpadami komunalnymi.

Produkty podobne